Storebrand

Hvordan vi kuttet kostnadene for å få nye kunder med 80% for Storebrand

Utfordringen

Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og pensjon. De er ledende globalt innen bærekraftige investeringer og jobbet med et innovasjonsprosjekt hvor de ønsket å tilby kunder å investere i fond basert på FNs bærekraftsmål. Løsningen hadde på kort tid truffet en nisje og satt en ny standard for digital kundeopplevelse ved kjøp av fond. Men de hadde ikke helt knekt koden på et skalerbart verdiforslag til kundene.

Sammen med Storebrand angrep vi utfordringen: Hvilket verdiforslag skal til for å konvertere nye brukere i større grad og skala?

Slik løste vi det

Teamet bestod av en forretningsutvikler, en psykologistudent og en fondsekspert fra Storebrand, fra Reodor hadde vi en designer og en produktutvikler. Sammen jobbet vi metodisk gjennom perioden med hyppig eksperimentering for å bedre konverteringen.

Vi bestemte oss for å teste ulike varianter av verdiforslag ved å produsere ulike landingssider for å se hva som resonnerte best. For å skaffe trafikk inn brukte vi Facebook annonser, hvor vi også testet flere variasjoner hver gang for å lære hva som trigget brukere.

Sammen med teamet brainstormet vi ideer på ulike annonser, budskap og innholdsbolker vi kunne legge til på landingssiden. Vi ratet ideene basert på hvilke vi hadde mest tro på, og gjorde klar annonser og landingssider for å teste de. Gjennom perioden lagde vi innhold, design og produserte to nye landingssider i uken for å teste ulike verdiforslag, retninger og elementer som kunne hjelpe med konvertering. Etter hvert eksperiment gjorde vi en analyse av resultatet, fant hva som fungerte og ikke, som igjen inspirerte til nye ideer vi kunne teste.

Etter de innledende eksperimentene oppdaget vi at det var et område i løsningen som fikk ekstra mye oppmerksomhet av brukerne. Vi kom derfor med en ide om å rendyrke den retningen videre. Etter å ha produsert et nytt sett med annonser og en side som utelukkende fokuserte på dette området av tjenesten, fant vi en soleklar vinner som konverterte langt bedre både på annonsene og i selve løsningen.

Deretter jobbet vi videre på å optimalisere den retningen og tallene steg til værs. På slutten av de 5 ukene endte vi opp med å firedoble konverteringen gjennom siden og redusere kostnadene ved å få inn nye kunder med hele 80%. Med over 50 ulike Facebook annonser og 9 forskjellige landingssider hadde vi lært utrolig mye om hva som resonnerer og ikke for potensielle fondskunder.

· · ·

Leveranser

Vi bistod Storebrand med å sette opp hele testmiljøet, produksjon av innhold, design, produksjon av landingssider, Facebook-annonsering og resultatanalyse.

Om Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. De jobber for at kundene deres skal få en trygg og bærekraftig fremtid med økonomisk frihet til å oppleve det de vil. De er også Norges største privatkapitalforvalter.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester