Oslo Kommune

Hvordan kan Oslo Kommune tilrettelegge for innovasjon?

Utfordringen

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og står for nesten 10 prosent av arbeidsplassene i Oslo med sine 50 117 ansatte. Oslo er en kompakt by med korte avstander, både geografisk, men også mellom makt, selskaper og folk. Samtidig står man overfor en rekke utfordringer innenfor urbanisering, rask vekst, store klimautfordringer, og teknologiskift og digitalisering fører til store omstillingsbehov i nærings- og arbeidsliv. Oslo Kommune har som mål å fremstå som en banebrytende, berikende og innovativ by, som er frempå for å løse utfordringene med brukerne og innbyggerne i sentrum.

Med dette som bakgrunn fikk vi jobbe med Oslo Kommune innenfor et av deres viktige områder innenfor helse, hvor målet var å se på hvordan man gjennom digitale verktøy kunne øke livskvalitet hos spesielle målgrupper hos dem.

Slik løste vi det

Sammen med Oslo Kommune kom vi frem til en problemstilling som både var erfart og verifisert gjennom forskning. Sammen med et team av medlemmer i nettverket til vårt datterselskap FOLK Oslo fasiliterte vi en prosess som gikk over åtte uker, bestående av fire faser; 1) brukerinnsikt, 2) idéutvikling, 3) prototyping og testing, og 4) beslutningsgrunnlag.

Fase 1 handlet om å forstå brukerne. Hva er deres utfordringer og frustrasjoner? I løpet av denne fasen begynte teamet å stusse over at problemstillingen ikke matchet innsikten vi fikk hos fagressurser. Samtidig opplevde vi av flere årsaker utfordringer rundt å komme i kontakt med riktige brukere. Etter å ha stanget litt gjennom denne fasen ble gruppen enige om å foreslå en større pivotering for oppdragsgiver, for å fokusere på hvordan kommunen bedre kunne tilrettelegge for at slikt innovasjonsarbeid kunne skje effektivt. Gruppen fikk full støtte fra kommunen, og med ny motivasjon strukturerte vi erfaringene fra den innledende fasen så vi kunne identifisere aktiviteter, frustrasjoner og behov.

Fase 2 bestod av å bruke innsikten til å skisse ut løsninger og idéer som ville svare opp den nye problemstillingen. Konseptene ble rangert etter parametere som prioriterte idéene opp mot gjennomførbarhet, hvilken påvirkning det hadde for brukerne og hvor mye vi trodde på konseptet. Vi gjorde også noen manuelle tester for å teste konseptene.

Fase 3 handlet om å begynne å bygge ut prototyper slik at vi raskt kunne teste på de ansatte i kommunen. Ville dette løse problemet? Prototype og verdiforslag ble iterert på frem og tilbake til vi hadde en løsning som resonnerte hjem.

Fase 4 brukte vi til å utarbeide et beslutningsgrunnlag som samlet opp bakgrunn, innsikt og læring, forretningscase samt en plan for videre utvikling av prosjektet.

Konseptet er i dag tatt videre internt i kommunen for videreutvikling.

· · ·

Leveranser

Vi hjalp Oslo Kommune med å gjennomføre brukerintervjuer, designe klikkbar prototype, utvikle forretningscase og sammenstille rapport. Alt i samarbeid med eksternt team.

Om Oslo Kommune

Oslo kommune er Oslos største og en av landets største arbeidsgivere, og står for nesten 10 prosent av arbeidsplassene i Oslo med sine 50 117 ansatte i Oslo kommune. Oslo Kommune har som mål om å bli den mest innovative kommunen.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester