Gjensidige Forsikring

Slik hjalp vi Gjensidige med å finne mulighetsrom for innovasjon

Utfordring

Gjensidige er landets fremste aktør innenfor bank- og forsikringstjenester. Deres forsikringstjenester er markedsledende, og banktjenestene har økt sin posisjon betraktelig de siste årene. Med stort fokus på gode kundeopplevelser gjennom tillit fra sine kunder, jobber Gjensidige målrettet for å utfordre arbeidsmetoder, etablerte forretningsmodeller og verdikjeder.

Med kundefokus i høysetet, ønsket Gjensidige Bank og Forsikring å ta tak i hvordan man kan hjelpe sine kunder å forbedre sine virksomheter. Dette ble utgangspunktet i problemstillingen, hvor vi skulle hjelpe Gjensidige å skape et grunnlag for innovasjon og nyskapning for sine kunder.

Slik løste vi det

Vi delte jobben inn i tre hovedfaser; 1) Innhenting av innsikt, 2) Utvikling av brukerreiser, 3) Kortsiktige tiltak og langsiktige løsninger for å skape merverdi for kunde og sluttkunde.

Første fase bestod av et omfattende innsiktsarbeid hvor vi pratet med alle involverte aktører i verdikjeden til kunden. Denne ble strukturert opp i kunde- og brukerreiser og dannet grunnlaget for neste fase. Vi utviklet personas på sluttkunde og kunde, og fikk et klart bilde på behov og frustrasjoner i kjøpsprosessene. Innsikten ga et solid grunnlag for å begynne å hente ut idéer til løsninger og forbedringer. Sammen med Gjensidige jobbet vi med å ta ut forslag på kortsiktige tiltak og langsiktige mulighetsrom, som vi senere prioriterte etter kost og påvirkning. Innsikten og idéene er tatt med videre inn i Gjensidige som grunnlag for videre innovasjonsutvikling og bedre brukeropplevelser for kundene.

· · ·

Leveranser

Vi hjalp Gjensidige Forsikring med innhenting av brukerinnsikt, kartlegging av kundereiser og forslag til kortsiktige forbedringer, samt forslag til langsiktige muligheter for innovasjon.

Om Gjensidige Forsikring

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester