Feiring bruk

20 millioner kroner går tapt hvert år på uutnyttede ressurser. Det ville vi gjøre noe med.

Utfordringen

Feiring Bruk AS er en av landets ledende leverandører av stein, pukk, grus og asfalt til oppbyggingen av Norge. Med fokus på gå i bresjen i skiftet fra en grå til grønn hverdag av bransjen, satser Feiring Stort på innovasjon og bærekraftige løsninger for å hele tiden strekke seg mot nye, bærekraftige mål. Gjennom bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og kompetanse bidrar de til verdiskapning for både sine kunder og samfunnet. Alt med minimal miljøbelastning.

Mens utbyggingen av infrastruktur i Norge eksploderer, står det til enhver tid anleggsmaskiner verdt 20 milliarder kroner ubrukt. Dette fikk eierne i Feiring Bruk, et av Norges største pukkverk, til å spørre «er det mulig å skape et Airbnb for anleggsmaskiner?».

Skjermbilde-2019-03-28-kl.-14.53.36

Slik løste vi det

Sammen med Feiring Bruk identifiserte vi først hvilke risikable antakelser som lå til grunn for at man kunne lage en slik tjeneste. Siden idéen var en markedsplass, var det to åpenbare sider som måtte undersøkes; tilbud (har vi anleggsmaskiner som ikke er i bruk, som kan leies ut?) og etterspørsel (ønsker entreprenører å eie fremfor å leie?). Da de mest risikable antakelsene for begge sider var utviklet, prioriterte vi å undersøke tilbud først, etterspørsel dernest.

Tilbudet anså vi som det viktigste grunnlaget for at en slik satsing kunne fungere. I gang med arbeidet ble det tydelig at grunnlaget for en slik tjeneste var i hvilken grad dataen om maskinene var tilgjengelig. Prosjektet første utfordring var tydelig: Klarer vi å innhente data fra samtlige leverandører i en samlet oversikt? Dette var en kritisk komponent som vi måtte løse i den innledende sprinten.

Med grunnleggende data tilgjengelig, kunne vi begynne med den andre siden – etterspørsel. Dialogene med en rekke aktører gav tydelig uttrykk for interesse av en slik løsning, men som alltid – ingenting taler så tydelig som hard data. Derfor måtte vi syreteste konseptet i markedet. Fremfor å bygge en komplisert og ressurskrevende løsning, startet vi i det små, og høsten 2018 lanserte vi MVP’en maskinlisten.no, hvor interessenter kan etterspørre maskiner de ønsker å leie, for å teste etterspørsel.

Feiringbruk

Fremby er i dag et selskap eid av eierne i Feiring bruk og Reodor. Læringen gjennom arbeidet – og nå grunnkjernen i Fremby – kom gjennom å forstå mulighetene i å samle og strukturere data i industrien. Ved å tilgjengeliggjøre disse dataene gjennom gode løsninger som bidrar til bedre ressursutnyttelse, vil vi kunne redusere utslipp og øke effektivitet – godt for både miljø og bunnlinje.

· · ·

Leveranser

Vi bidro med innsiktsinnhenting, innhenting av datagrunnlag, strategi for utvikling, digital utvikling av tjenesten, strategi for lansering og rekruttering av gründerteam.

Om Feiring bruk

Feiring bruk leverer produkter og løsninger til utvikling av samfunnets infrastruktur. Gjennom bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og kompetanse bidrar de til verdiskapning for både sine kunder og samfunnet. Alt med minimal miljøbelastning.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester