Entra

Hvordan vi sammen med Entra verdiøker deres tilbud til landets største bedrifter

Utfordringen

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper, med sine 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 92 eiendommer. Entra har en visjon om at deres bygg skal være der de mest fornøyde menneskene jobber. Med denne visjonen flytter de kundefokuset helt ut mot sluttbruker, de ca. 40.000 menneskene som jobber i deres bygg. Entra er ansett som en av de mest innovative aktørene i eiendomsbransjen i dag, og en pionér på å levere løsninger innenfor ny teknologi og innovasjon.

Entra leverer i dag fysiske kontorlokaler som legger til rette for kreativitet og produktivitet, samtidig som de fungerer som en møteplass for de ansatte i selskapene. Samtidig ser man at det digitale også henger sammen med den fysiske infrastrukturen for å skape et miljø for samhandling. Dette mulighetsrommet fikk vi være med å utforske sammen med Entra.

Prosessen

For å lære mest mulig, raskest mulig, la vi opp en prosess bestående av fire faser som skulle gjennomføres på fem uker. De ulike fasene vi skulle gjennom var; 1) brukerinnsikt, 2) idéutvikling, 3) prototyping og testing, og 4) beslutningsgrunnlag.

Fase 1 handlet om å forstå brukerne. Hva er deres utfordringer og frustrasjoner? Innsikten strukturerte vi i oversiktlige kart, som avdekket aktiviteter, frustrasjoner og behov. Gjennom struktureringen av innsikt begynte det å peke seg ut et tydelig mulighetsrom, som leverte på både Entra sin strategi og de ansattes behov. Vi bestemte oss for å angripe dette mulighetsrommet videre, og tok det med oss videre i neste fase.

Entra2

Fase 2 bestod av å bruke innsikten til å skisse ut løsninger og idéer som ville svare opp problemstillingen for brukerne. Konseptene ble rangert etter parametere som prioriterte idéene opp mot gjennomførbarhet, hvilken påvirkning det hadde for brukerne og hvor mye vi trodde på konseptet. Vi gjorde også noen manuelle tester for å teste konseptene.

Fase 3 handlet om å bygge ut prototyper slik at vi på en rask og enkel måte kunne teste produktet på brukerne. Forstod de konseptet? Trodde de at dette ville løse problemene for dem? Samtidig ble verdiforslaget til tjenesten testet på beslutningstakere i bedriftene, for å undersøke betalingsvilje. Prototype og verdiforslag ble så – i dialog med brukerne – videreutviklet til vi hadde et konsept som resonnerte hos både ledere og brukere.

Entra prototype

Fase 4 brukte vi til å utarbeide et beslutningsgrunnlag som samlet opp bakgrunn, innsikt og læring, forretningscase samt en plan for videre utvikling av prosjektet.

Konseptet er i dag tatt videre til pilottesting hos to ledende norske selskaper, hvor vi tester hypotesene som ble utarbeidet i denne fasen.

· · ·

Leveranser

Sammen med Entra har vi innhentet brukerinnsikt, utviklet forretningscase, designet og testet klikkbar prototype og sammenstilt rapport for fremleggelse til styret i Entra.

Om Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. De tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet. Totalt forvalter Entra 1,3 mill. kvadratmeter fordelt på 92 eiendommer.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester