AF Gruppen

Hvordan vi hjalp AF Gruppen å rekruttere morgendagens ingeniører

Utfordringen

AF Gruppen et av landets ledende entreprenører. I mer enn 30 år har konsernet nysgjerrig utforsket innovative løsninger på krevende utfordringer. Nysgjerrigheten har alltid vært en viktig del av selskapets DNA og kjerneverdier, og noe AF Gruppen i stor grad har posisjonert seg på.

Utfordringen er likevel hele veien kampen om å nå de skarpeste, og mest nysgjerrige, hodene. Derfor har AF Gruppen stort fokus på å nå studenter gjennom nye og innovative kanaler. I den forbindelse jobbet AF sammen med kommunikasjonsbyrået Trigger, vårt søsterselskap, for å utvikle konseptet «AF-kollektivet». Konseptet lar ingeniørstudenter få mulighet til å vinne gratis bokollektiv i ett år, med veiledning og verktøy fra AF Gruppen gjennom studietiden. For å få mulighet til å vinne måtte man fullføre «Brain Games», et spill som skulle være både underholdende og utfordrende. Gjennom å løse oppgavene i spillet kunne de ulike studiestedene og de beste studentene konkurrere om å få kollektivet til sin by.

Trigger og AF fikk vi utfordringen om å finne og bygge gode, utfordrende og engasjerende spill på 10 uker.

Slik løste vi det

Prosessen bestod av tre overordnede faser; 1) finne morsomme og utfordrende open-source spill, 2) utvikling av poengsystem og tjeneste, og 3) iterasjoner og fokus på konvertering.

Den innledende fasen handlet om å finne de riktige spillene, som skulle være akkurat passe utfordrende og morsomme nok til å spille ut. Vi bestemte oss for å ta utgangspunkt i open-source spill, slik at vi kunne lage noe som så knallbra ut – til en brøkdel av prisen det ga inntrykk av. Vi utforsket noen hundre spill og valgte ut tre spill av varierende vanskelighetsgrad, som alle møtte kravene våre; engasjerende og av god kvalitet på kildekoden. Med det til grunn begynte vi å sette i gang med utviklingen.

Afkollektivet

Vi utviklet den tekniske løsningen, satte sammen kombinasjonen spill, og utviklet et intrikat poengsystem som oppfordret til konkurranse mellom studenter og skoler.

Både AF Gruppen, Trigger og vi fikk løpende feedback på brukeradferden gjennom vårt egenutviklede analyseverktøy Butter Metrics. Dette gjorde det mulig for oss å ta raske beslutninger for å gjøre inkrementelle forbedringer av løsningen, slik at vi stadig kunne jobbe mot høyest mulig konverteringsgrad i spillet.

Over to måneder ble spillene spilt mer enn 169.000 ganger, av brukere fra 11 ulike utdanningsinstitusjoner over hele landet. 30 finalister ble plukket ut, og nå venter de flinke vinnerne fra OsloMet i spenning på AF Kollektivet som åpner til høsten.

· · ·

Leveranser

Vi bidro med konseputvikling, digitalt design, utvikling, oppsett av rammeverk for måling og løpende iterasjoner for å forbedre konvertering.

Om AF Gruppen

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern, med fokus på et sikkert arbeidsmiljø for medarbeidere og ansatte hos underentreprenører, nye tjenester som bidrar til å løse samfunnets miljøutfordringer og etisk forretningsdrift som skaper trygghet for sine kunder.

Andre prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester