Vi er et sammensatt team med gründererfaring og variert kompetanse. Fordi vi tror på erfaringer fremfor teori, og styrken av ulike perspektiver.

Nassir Achour

Daglig leder og forretningsutvikler

Allerede fra ung alder har Nassir livnært seg gjennom egne gründerkonsepter, innen alt fra mat og eiendom til musikk og teknologi. Gjennom 15 år dekket selskapene hans hele spekteret fra større exits til avvikling, og de siste årene har han brukt disse erfaringene til å drive innovasjon for noen av landets ledende merkevarer. Kjernekompetansen til Nassir ligger i skjæringspunktet mellom innovasjon, teknologi og forretningsforståelse.

Christopher Henriksen

Design

Christopher har erfaring med både teknologi, design og prosjektledelse. Tidligere har han drevet sitt eget digitalbyrå, samt jobbet som prosjektleder i PR- og kommunikasjonsbyrået Trigger, hvor han arbeidet med kunder som DNB, Mills, Kari Traa, Finn.no og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Han har en mastergrad i Visual Communication fra Kingston University, London.

Malin Husefest

Prosjekteier

Malin har tidligere jobbet med å posisjonere oppstarter, utvikle egne oppstarter, og jobbet med produktutvikling av helt nye forretningsmodeller i etablerte selskaper. Hun har også ledet akseleratorprogrammer og vært gründer i to oppstarter innen utdanning og delingsøkonomi. Malin har studert ved NTNUs Entreprenørskole, hvor hun jobbet med institusjoner som BTO, Sintef og CERN.

Hallgeir Knutsen

Produkt

Hallgeir har en unik erfaring med å ta prosjekter fra idé til virkelighet. Gjennom 20 års erfaring som gründer har han opparbeidet en unik evne til å se muligheter, sette sammen team og bygge opp produkter. Han har lansert flere selskaper som har hatt suksess både nasjonalt og internasjonalt.

Magnus Bjelland

Tjenestedesign

Magnus har erfaring med både tjenestedesign, teknologi og forretningsutvikling. Tidligere har han utviklet egne oppstarter samt ledet innovasjonsprosesser og teknologiendringer i Cancer Research UK i London, verdens største uavhengige veldedighetsorganisasjon. Han har også en mastergrad i innovasjon, kreativitet og lederskap fra Cass Business School.

Martin Knutli

Analyse

Med 3 års erfaring fra Nordens største finansmiljøer, samt 2 års erfaring fra små teknologiselskaper, er Martin komfortabel med analyse og modellering, prosjektledelse og disruptiv teknologi. Han har også vært gründer i to startups innen utdanning og musikkteknologi. Martin har en mastergrad i økonomi og finans fra Imperial College London, og skrev masteroppgave om klimaøkonomi.

Prosjekter

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester