Kommentar: Bydugnad – sammen om et smartere Oslo

Dagens måte å drive byutvikling har i stor grad endret seg i takt med de stadig økende miljøutfordringene vi står midt oppe i.

Oslo er et godt eksempel på dette, hvor fokuset på å erstatte kjøretøy, og da hovedsakelig biler, med utslippsfrie kjøretøy eller andre fremkomstmidler er betydelig. For å gjøre dette må man også tilrettelegge byen for det, noe vi også har sett har blitt gjort med de mange kilometerne med sykkelvei Oslo begynner å få, og de store investeringene kommunen gjør i kollektivtransport som for eksempel nye trikker og (endelig) utbygging av Fornebubanen.

En av de store gledene man har av å leve i 2019, spesielt som IT-frelst, er at teknologien har kommet så langt at den ikke bare representerer muligheter for nye og spennende produkter og tjenester. Den gir oss også muligheten til å komme nærmere dem vi bryr oss om. Besteforeldre kan enkelt kommunisere med barnebarn, og foreldre kan trygt sende barna på hybel. Også det offentlige har helt nye muligheter til å snakke med dem de bryr seg om. NAV kan i fremtiden kommunisere med sine brukere på en annen måte, og kommuner og byer kan enklere enn noen gang komme i kontakt med innbyggerne sine. Etater kan ved hjelp av sensorteknologi hente inn viktig informasjon som gjør deres jobb enklere og mer effektiv, og frigjør midler som kan brukes andre steder.

Vi har med andre ord helt unike muligheter til å sette opp enkle prosesser mellom by og folkene som bor i den. Smart teknologi sørger for linken – potensialet er nesten uendelig.

Vi vet at det er mange som i dag sitter inne med ideer til hvordan man kan gjøre Oslo bedre og smartere, og at det er behov for nye og gode løsninger som svarer til utfordringer befolkningen føler. Men, vi mener at koblingen mellom befolkningen og offentlige og private aktører i næringslivet i dag ikke er god nok for kunne å sette disse mulighetene ut til liv, eller at dets fulle potensiale ikke blir utnyttet.

Derfor var valget enkelt da innovasjonsstudioet Reodor spurte IKT-Norge om å være med på prosjekt Bydugnad, hvor ledende bedrifter som Coop, Telia, Fortum, Entra og Sopra Steria har gått sammen om å utvikle nye, smarte tjenester for Oslos befolkning basert på innbyggernes egne innspill.

Samarbeidspartnerne i dette prosjektet utgjør en stor grad av en bys infrastruktur, og hver bedrift er eksperter på sitt område. Med publikums innspill, samarbeidspartnernes ekspertise og kommunens støtte ligger forholdene til rette for realisering av gode løsninger som innbyggerne selv etterspør via bydugnad.no.

Nøkkelordet i dette prosjektet, og i hele landet som sådan, er dialog. Dialog mellom det offentlige og private, dialog mellom næringslivsaktører på tvers av sektorer, og – ikke minst – dialog mellom innbyggerne og oss med ansvar for landets infrastruktur.

Signert, Nassir Achour, daglig leder i Reodor Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge

· · ·

Blogg

Norsk næringsliv har mye å lære om innovasjon av Karpe

Om langsiktig satsing, brukerforståelse og ekspansjon i tjenestetilbud

Les mer

Nyhet

Internship: innovasjon og forretningsutvikling

Er du vår nye intern for innovasjon og forretningsutvikling?

Les mer

Logo Entra

Slik jobber vi

Vi har bygget selskaper som både har blitt solgt og feilet, og det er denne erfaringen vi bygger vår metodikk på. Les mer om vår tilnærming her.

Våre tjenester